Velkommen til regnskapsfører´n i Torsnes

Kontakt oss

Refsahl Regnskapskontor AS er et autorisert regnskapsbyrå

Vi er lokalisert i Torsnes utenfor Fredrikstad. Vi er medlem av Regnskap Norge, og autorisert av Finanstilsynet. Dette er med på å sikre at alt vårt arbeid utføres i henhold til gjeldende lovgivning, og lovpålagt kvalitetssikring.

Vi betjener regnskapsklienter fra hele Østfold, og har også klienter i Oslo og Akershus.

Ved bruk av vårt svært effektive økonomisystem Duett leverer vi kostnadseffektive løsninger, og de fleste av våre klienter har tilgang til daglig oppdaterte rapporter.

Kontakt oss for en samtale, og tilbud på løpende ajour regnskap!


Våre medarbeidere har lang erfaring innen regnskapsføring, og vi har høy kompetanse innenfor alle fagområder vi naturlig arbeider med:

  • Regnskap. Manuelt, elektronisk eller integrert med kundens eget system. Alternativt kan kunde jobbe i vårt system.
  • Lønn, inkl. remittering og elektronisk lønnsslipp.
  • Skatt. Valg av selskapsform etc.
  • Økonomisk rådgivning. Stiftelsesdokumenter, omdannelser etc.
  • Bedriftsrådgivning. Daglig ledelse, HR/personal, HMS etc.Kontakt oss, vi har tid til deg!

Tjenester

Regnskap

Våre medarbeidere har lang erfaring innen regnskapsføring med rapportering etter kundens ønsker.

Som autorisert regnskapskontor tilstreber vi alltid å være oppdatert på lover og regler innen skatt, avgift og annet relevant lovverk.

Vi prøver alltid å legge opp effektive løsninger i samarbeid med våre klienter.

Rådgivning

Vi har mange års erfaring med rådgivning.

I tillegg har vi et nettverk av revisorer og advokater som vi benytter for å holde best mulig standard på vår rådgivning.

Våre medarbeidere er erfarne rådgivere innen skatt, avgift, personal/HMS og ikke minst drift og organisering av din virksomhet.

Lønn

Lønn er et krevende fagområde. Vi kurser våre medarbeidere jevnlig for å holde oss oppdatert.

Vi kan tilby:

Lønnskjøring til riktig tid med utsendelse av lønningsslipper på mail.

Utbetaling av lønn til den enkelte ansatte.A-melding/rapportering til det offentlige

Pensjon/OTP, Oppfølging NAV, Arbeidsavtaler, Rådgivning vedr. HR/HMS etc.